Sparbanksstiftelsen Första

sparbanksstiftelsen första Föreläsning om hållbar utveckling och Agenda 2030 – investeringar för en hållbar framtid Sparbanksstiftelsen Första verkar i Stockholms- och Göteborgsregionerna och har som uppdrag att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande värderingar genom att bland annat dela ut bidrag till projekt inom utbildning, näringslivsutveckling och kultur. Sparbanksstiftelsen Första hade beslutat att göra en insats …

Sparbanksstiftelsen Första Läs mer »

Leapfrogs

leapfrogs Affärscoachning och rådgivning i hållbar utveckling Leapfrogs är ett stipendium som ger studenter möjligheten att få finansiellt stöd för att utveckla sin affärsidé. Under sommaren 2023 fick ett antal studenter som hade idéer för att lösa någon av de globala samhällsutmaningarna eller en innovation som kan skapa positiva hållbarhetseffekter på lång sikt, möjlighet att …

Leapfrogs Läs mer »

Ny mall för uppdragsinlägg

sparbanksstiftelsen finn Utbildning i hållbar utveckling, Agenda 2030 och hållbarhetskommunikation Sparbanksstiftelsen Finn delar årligen ut bidrag till verksamheter som har som ändamål att bidra till en positiv utveckling i det lokala samhället. Sedan hösten 2022 erbjuder stiftelsen en utbildning i hållbar utveckling, Agenda 2030 och hållbarhetskommunikation till de som beviljas medel. Utbildningen ger deltagarna ny …

Ny mall för uppdragsinlägg Läs mer »

Sparbanksstiftelsen Finn

sparbanksstiftelsen finn Utbildning i hållbar utveckling, Agenda 2030 och hållbarhetskommunikation Sparbanksstiftelsen Finn delar årligen ut bidrag till verksamheter som har som ändamål att bidra till en positiv utveckling i det lokala samhället. Sedan hösten 2022 erbjuder stiftelsen en utbildning i hållbar utveckling, Agenda 2030 och hållbarhetskommunikation till de som beviljas medel. Utbildningen ger deltagarna ny …

Sparbanksstiftelsen Finn Läs mer »

Sparbanksstiftelsen Varberg

sparbanksstiftelsen varberg Workshop hållbar utveckling och Agenda 2030 – investeringar för en hållbar framtid Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelse samt representanter från Varbergs Sparbank, ville vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper om hållbar utveckling och Agenda 2030. Genom en breddad förståelse för området har stiftelsen som ambition att säkerställa att de bidrag som delas ut varje år har …

Sparbanksstiftelsen Varberg Läs mer »

LU Innovation

lu innovation Affärsmodeller och strategier – en strategisk insats för socialt värdeskapande och samhällsnyttiga/sociala innovationer Världen står inför stora samhällsutmaningar – utmaningar som kräver innovativa och tvärsektoriella lösningar på både nationell och lokal nivå. Likaså syns en slags ansvarsförskjutning i välfärdsuppdraget, där man ser fler aktörer som engagerar sig med hjälp av nya former av …

LU Innovation Läs mer »

Ekets Group

ekets group Hållbarhetsrapportering – en strategisk insats Ekets Group är ett av norra Europas mest kvalificerade företag inom skärande bearbetning och förser världsledande industriföretag i olika branscher med komponenter. Ekets Group är en snabbt växande företagsgrupp med drygt 480 anställda fördelat på fyra bolag. Kravet på organisationer från kunder, leverantörer och andra intressenter ökar i …

Ekets Group Läs mer »

Delegationen för cirkulär ekonomi

delegationen för cirkulär ekonomi Strategisk kommunikation, marknadsföring och projektledning av Årskonferensen Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi samt synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi. The Tardigrades hade under hela 2022 …

Delegationen för cirkulär ekonomi Läs mer »

Mpya Finance

mpya finance Strategiskt helhetsgrepp: hållbarhetspolicy, partnerskap och hållbarhetskommunikation Mpya Finance är ett expansivt konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi med sju kontor i Sverige. Deras mission är att utveckla och fördjupa samarbetet med sina kunder och strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och rekryteraren i sin bransch.  Med en stark kultur med människan i centrum …

Mpya Finance Läs mer »

SOCIAL HÅLLBARHET är affär – så ska företaget göra

Din verksamhet påverkar människor och miljö. För 35 år sedan myntades en tumregel – enkel i teorin, svår i praktiken. Det finns inte längre några bra bortförklaringar och svepskäl, som dribblar bort kommande generationer. Organisationer måste förstå att det är helhetsgreppet som gör verksamheten hållbar på riktigt och därmed lönsam, robust och attraktiv. Integreras social hållbarhet i strategin stärks affären och relationen med anställda, värdekedjan och samhället. Hur jobbar din organisation?

Skip to content