sparbanksstiftelsen varberg

Workshop hållbar utveckling och Agenda 2030 - investeringar för en hållbar framtid

Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelse samt representanter från Varbergs Sparbank, ville vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper om hållbar utveckling och Agenda 2030. Genom en breddad förståelse för området har stiftelsen som ambition att säkerställa att de bidrag som delas ut varje år har en tydlig koppling till hållbar utveckling och bidrar till målen i Agenda 2030. 

The Tardigrades uppdrag var att bidra med en kunskapshöjning i hållbar utveckling och Agenda 2030 i linje med stiftelsens och bankens samhällsengagemang. Genom en interaktiv workshop fick deltagarna utforska hur stiftelsen genom sitt arbete kan adressera komplexa samhällsutmaningar i verksamhetsområdet. Workshopen ledde till en bredare förståelse, samsyn och inspel till hur stiftelsen kan fokusera sina satsningar där hållbar utveckling är i fokus.

Workshopen med The Tardigrades har givit stiftelsens styrelse bättre kunskap och bättre förståelse om vikten av Hållbar utveckling och inte minst om social hållbarhet. Genom goda exempel och bra diskussioner känner vi att vi kommit en bit på väg. En mycket bra och givande workshop!
jan-inge lyckberg
VT, Sparbanksstiftelsen Varberg
Skip to content