visit skåne

Spaningsbrev - inspiration och nytänkande i besöksnäringen

Besöksnäringen i Skåne står för världsunika upplevelser och erbjudanden men är också en bransch som befinner sig i en föränderlig värld som påverkar verksamheter på både kort och lång sikt. 

På uppdrag av Visit Skåne* har The Tardigrades under 2022 och 2023 tagit fram spaningsbrev för Skånes besöksnäring för att inspirera, kunskapshöja och bredda perspektiven för hur branschen kan utvecklas och vara redo för framtiden. Varje spaningsbrev har inspirerat med ett specifikt tema med goda exempel och konkreta tips hämtade från både Sverige och världen. Exempel på några teman har varit: innovation, hållbar utveckling, kommunikation och välbefinnande för alla sinnen.

*Visit Skåne AB ägs av Region Skåne Holding AB och bildades 2023 genom en fusionering av Tourism in Skåne AB, Event in Skåne AB samt Business Region Skåne AB.

The Tardigrades har hjälpt oss med omvärldsspaningar i nyhetsbrevsform för besöks- och evenemangsnäringen i Skåne. Fokus har bland annat varit innovation, hållbar utveckling och kommunikation, några områden som varit helt rätt för The Tardigrades och även en anledning att vi fastnade för dem och deras tolkning av vårt uppdrag.
therese gebart och sofie broomé
visit skåne
Skip to content