The Tardigrades är en hållbarhetsbyrå i Malmö som är företagens bästa – och vänligt kritiska – affärsutvecklare när det gäller hållbar utveckling. Vi utvecklar våra kunders möjligheter inom hållbar utveckling för att öka takten och genomföra en affärsmässig och hållbar omställning. Med uppkavlade ärmar gör vi våra kunder relevanta: vi genomför den praktiska förflyttningen som stärker affär, varumärke och konkurrenskraft. Vi är också experter på social hållbarhet och samhällsansvar, hållbarhetskommunikation och pedagogisk förflyttning.

Anna Landeborg

Jag kan konsten att navigera mellan samhällets alla sektorer och är en trygg lots i organisationers utvecklingsarbete oavsett bransch. Har en särdeles förmåga att utveckla perspektiv och attityder, och väljer att se glaset halvfullt istället för halvtomt. Jag anlitas som hållbarhetsexpert, processledare, produktionsledare, facilitator, moderator, föreläsare, och använder mig av erkända verktyg och metoder.

Maria Collings

Jag ser de stora sammanhangen och förstår vilka mekanismer som ska skruvas på för en hållbar och relevant förflyttning. Med ett skarpt öga och en stadig hand, skapar jag ett kommunikativt och konceptuellt upplägg som stöttar hållbarhetsresan. Jag anlitas som hållbarhetsexpert, strategisk hållbarhets-kommunikatör och mina specifika expertområden är hållbart mode och hållbar konsumtion.