citattecken_webb

              Våra gemensamma kompetenser är de viktigaste ingredienserna för att stärka och förflytta organisationer. Vi identifierar och skapar en relevant länk mellan hållbarhet, affär och samhällsnytta. Därför startade vi The Tardigrades.

Anna Landeborg

Jag kan konsten att navigera mellan samhällets alla sektorer och är en trygg lots i organisationers utvecklingsarbete oavsett bransch. Har en särdeles förmåga att utveckla perspektiv och attityder, och väljer att se glaset halvfullt istället för halvtomt. Jag anlitas som hållbarhetsexpert, processledare, produktionsledare, facilitator, moderator, föreläsare, och använder mig av erkända verktyg och metoder.

Maria Collings

Jag ser de stora sammanhangen och förstår vilka mekanismer som ska skruvas på för en hållbar och relevant förflyttning. Med ett skarpt öga och en stadig hand, skapar jag ett kommunikativt och konceptuellt upplägg som stöttar hållbarhetsresan. Jag anlitas som hållbarhetsexpert, strategisk hållbarhets-kommunikatör och mina specifika expertområden är hållbart mode och hållbar konsumtion.