om the tardigrades

grundare och vice vd

maria collings

Maria är en mångårigt erfaren kommunikatör med bred kompetens inom hållbarhetsområdet. Hennes inriktning är att analysera och tillgängliggöra komplexitet för att ta fram ett transparent, tillgängligt och trovärdigt innehåll som tål att granskas. Maria skapar ett strategiskt och konceptuellt innehåll och story inom hållbarhet som stärker affär och varumärke.

Maria kommer senast från Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet med bland annat ansvar för den strategiska kommunikationen. Hon har även varit verksamhetsledare för Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) vid Malmö universitet och har tidigare projektlett strategiska hållbarhetssatsningar inom offentlig förvaltning och idéburen sektor. Hon har också särskild expertis inom området hållbart mode och den textila klädindustrin.

Maria har en kandidatexamen i miljövetenskap – människa, miljö, samhälle från Malmö universitet.

grundare och VD

anna landeborg

Anna har lång erfarenhet av affärsutveckling och inkluderande processledning. Hon har förmågan att navigera mellan samhällets alla sektorer och branscher, och är en skarp lots i organisationers strategiska hållbarhetsarbete. Hon processleder med pedagogiska och engagerande metoder, som utmanar och utvecklar verksamheters och individers perspektiv för en affärsmässig och relevant förflyttning.

Anna kommer senast från Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet med övergripande ansvar för Social Innovation Summit och som projektledare för strategiska partnerskap och tvärsektoriella satsningar inom hållbar utveckling. Hon har dessförinnan jobbat många år som konsult och processledare inom change management och med kundanpassade utbildningar och program för affärsutveckling.

Anna ​​har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och språk samt socialantropologi från Lunds universitet.

Skip to content