Det är dags att summera ännu ett Tardi-år. Vi vill börja med att rikta ett varmt tack till alla vi haft förmånen att träffa och jobba med under det gångna året. Viktiga möten, engagerade kunder och spännande uppdrag som alla – på olika sätt – har varit med och bidragit till den gröna och rättvisa omställningen. 

Det här året avslutas på ett annorlunda sätt för The Tardigrades, men inte för våra kunder och samarbetspartners. Som ni kanske sett i våra flöden kommer The Tardigrades att från och med januari 2024 ansluta sig till och bli en del av Gullers Grupp. Vi kommer fortsatt jobba med samma saker som tidigare. Skillnaden är att vi får större muskler genom fler kollegor som kompletterar med expertis inom ledarskap, berättande och teknisk transformation. En perfekt kombo som vi ser mycket fram emot.

2023 VAR ÅRET DÅ THE TARDIGRADES...

Några av våra uppdrag finns här

... stöttade företag och organisationer med:

Strategiutveckling för att integrera alla dimensioner av hållbar utveckling för framtidsrelevans i affär och uppdrag.

S:et (social hållbarhet, social innovation och samhällsnytta) för positionering och konkurrenskraft.

Konceptualisering och målgruppsanpassning av komplexitet.

Strategisk hållbarhetskommunikation som tål att granskas: Transparent, trovärdig, tillgänglig och jämlik.

Utbildningar och workshops i hållbar utveckling och Agenda 2030.

... fick de här fina vitsorden (ett axplock) från några av våra kunder:

Med The Tardigrades strategiska verktyg fick vi både stöd i den affärsmässiga utvecklingen av DeAnima och i hur ADX som erbjudande svarar upp mot flera av samhällets utmaningar kopplade till demens och kognitiv sjukdom. De levererade dessutom ett konceptuellt underlag som på ett tydligt och skarpt sätt kommunicerar de värden som ADX ger prioriterade målgrupper. Vi är väldigt nöjda med resultatet och kommer nu använda det i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Maria Hedin, grundare och marknadsansvarig DeAnima
The Tardigrades har på ett mycket värdeskapande sätt, stöttat oss i arbetet med att förtydliga och förstärka vår marknadsposition, genom hållbar utveckling. Många områden är för oss självklara internt men svårare att kommunicera på ett relevant och transparent sätt mot kunder och externa partners. Anna och Maria har väglett arbetet, fört in expertkunskap, utmanat våra valda sanningar och säkerställt att vi skapat en röd tråd i såväl målsättning som för vårt löpande utvecklingsarbete. ”Hållbarhetsguiden” blev direkt en konkurrensfaktor samt en stark intern ledstjärna.
Joakim Adgård, VD Veidec
Vi valde The Tardigrades på grund av deras osvikliga engagemang och framstående arbete från tidigare uppdrag. Genom coaching och rådgivning från The Tardigrades har våra projekt erhållit en fördjupad kunskap inom hållbarhet, berikats med nya perspektiv och utrustats med effektiva verktyg för hållbar utveckling. Denna insats har varit avgörande för att lyfta våra projekt och deras idéer till en högre nivå, säkerställa framtidsrelevans och garantera långsiktiga, mätbara positiva effekter inom hållbarhet. Vi på LU Innovation ser fram emot fortsatt samarbete och den hållbara framtid det medför.
Nicolas Arrigada, projektledare Leapfrogs, LU Innovation
The Tardigrades gav oss snabb och skicklig hjälp att forma en vision och handlingsplan för kommunens näringslivsarbete. Samarbetet fungerade utmärkt genom hela processen och gav oss en slutprodukt som kommer bidra till ett stort värde i vårt arbete framöver.
Cecilia Drehmer, näringslivschef Mönsterås kommun

2024 – det är nu det händer:

På återseende!

Skip to content