tardigrades

Sparbanksstiftelsen Varberg

sparbanksstiftelsen varberg Workshop hållbar utveckling och Agenda 2030 – investeringar för en hållbar framtid Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelse samt representanter från Varbergs Sparbank, ville vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper om hållbar utveckling och Agenda 2030. Genom en breddad förståelse för området har stiftelsen som ambition att säkerställa att de bidrag som delas ut varje år har …

Sparbanksstiftelsen Varberg Läs mer »

LU Innovation

lu innovation Affärsmodeller och strategier – en strategisk insats för socialt värdeskapande och samhällsnyttiga/sociala innovationer Världen står inför stora samhällsutmaningar – utmaningar som kräver innovativa och tvärsektoriella lösningar på både nationell och lokal nivå. Likaså syns en slags ansvarsförskjutning i välfärdsuppdraget, där man ser fler aktörer som engagerar sig med hjälp av nya former av …

LU Innovation Läs mer »

Ekets Group

ekets group Hållbarhetsrapportering – en strategisk insats Ekets Group är ett av norra Europas mest kvalificerade företag inom skärande bearbetning och förser världsledande industriföretag i olika branscher med komponenter. Ekets Group är en snabbt växande företagsgrupp med drygt 480 anställda fördelat på fyra bolag. Kravet på organisationer från kunder, leverantörer och andra intressenter ökar i …

Ekets Group Läs mer »

Delegationen för cirkulär ekonomi

delegationen för cirkulär ekonomi Strategisk kommunikation, marknadsföring och projektledning av Årskonferensen Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi samt synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi. The Tardigrades hade under hela 2022 …

Delegationen för cirkulär ekonomi Läs mer »

Mpya Finance

mpya finance Strategiskt helhetsgrepp: hållbarhetspolicy, partnerskap och hållbarhetskommunikation Mpya Finance är ett expansivt konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi med sju kontor i Sverige. Deras mission är att utveckla och fördjupa samarbetet med sina kunder och strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och rekryteraren i sin bransch.  Med en stark kultur med människan i centrum …

Mpya Finance Läs mer »

SOCIAL HÅLLBARHET är affär – så ska företaget göra

Din verksamhet påverkar människor och miljö. För 35 år sedan myntades en tumregel – enkel i teorin, svår i praktiken. Det finns inte längre några bra bortförklaringar och svepskäl, som dribblar bort kommande generationer. Organisationer måste förstå att det är helhetsgreppet som gör verksamheten hållbar på riktigt och därmed lönsam, robust och attraktiv. Integreras social hållbarhet i strategin stärks affären och relationen med anställda, värdekedjan och samhället. Hur jobbar din organisation?

Sparbanksstiftelserna i Skåne

sveriges sparbanksstiftelser Nationell VD/VT-konferens för att stärka Sparbanksstiftelsernas arbete med hållbar utveckling Sparbanksstiftelserna (Finn, 1826, Skåne och Färs & Frosta) bjöd in till en konferens för samtliga VD/VT:ar på Sveriges Sparbanksstiftelser. Temat för hela konferensen var hållbar utveckling och The Tardigrades höll i en halvdags strategisk workshop i hållbar utveckling och Agenda 2030. Workshopen innehöll kunskap, …

Sparbanksstiftelserna i Skåne Läs mer »

Elfa

elfa Future Fashion + Storage for Life = Sustainable Wardrobe Under Southern Sweden Design Days arrangerade Elfa ett seminarium där följande frågor diskuterades:  Hur ser framtidens klädproduktion ut? Vad är det som har störst påverkan på miljön? Och hur måste klädkonsumtionen förändras för att vi ska kunna bromsa den klimatutveckling vi har nu. Vi ser …

Elfa Läs mer »

Länsförsäkringar

länsförsäkringar skåne Plan för ett affärsmässigt samhällsengagemang För Länsförsäkringar Skåne, som ett kundägt och lokalt försäkringsbolag, är det viktigt att vara en engagerad samhällsaktör i sitt verksamhetsområde. Att vara lokala och bidra till att öka tryggheten är en del av företagets kärna. Därför tar Länsförsäkringar Skåne nu fram en plan för samhällsengagemang som beskriver hur …

Länsförsäkringar Läs mer »

BÖRJA GÖRA. BÖRJA NU.

Din verksamhet påverkar människor och miljö. För 35 år sedan myntades en tumregel – enkel i teorin, svår i praktiken. Det finns inte längre några bra bortförklaringar och svepskäl, som dribblar bort kommande generationer. Organisationer måste förstå att det är helhetsgreppet som gör verksamheten hållbar på riktigt och därmed lönsam, robust och attraktiv. Integreras social hållbarhet i strategin stärks affären och relationen med anställda, värdekedjan och samhället. Hur jobbar din organisation?