tardigrades

Visit Skåne

visit skåne Spaningsbrev – inspiration och nytänkande i besöksnäringen Besöksnäringen i Skåne står för världsunika upplevelser och erbjudanden men är också en bransch som befinner sig i en föränderlig värld som påverkar verksamheter på både kort och lång sikt.  På uppdrag av Visit Skåne* har The Tardigrades under 2022 och 2023 tagit fram spaningsbrev för […]

Visit Skåne Läs mer »

DeAnima

deanima Koncept- och kommunikationsutveckling Det finns idag inget botemedel mot demenssjukdom (kognitiv sjukdom*). Däremot är det säkerställt att om personer som drabbas av demenssjukdom får rätt råd och lösningar i hemmet, om sjukvårdspersonal och anhöriga har rätt kunskap och en ökad förståelse för sjukdomen ökar livskvaliteten både för de drabbade och deras anhöriga. VR är

DeAnima Läs mer »

Mönsterås kommun

mönsterås kommun Handlingsplan som stöttar näringslivet The Tardigrades uppdrag var att ta fram en handlingsplan för utveckla Mönsterås kommuns arbete med det lokala näringslivet. Handlingsplanen tydliggör kommunens stöd till näringslivet och ligger i linje med kommunens vision, där hållbar utveckling går som en röd tråd. Vi inledde arbetet med att hålla en workshop och inspirationsföreläsning

Mönsterås kommun Läs mer »

Veidec

veidec Hållbar utveckling för en framtidsrelevant affär – ett kommunikationskoncept för strategisk förflyttning Genom att intensifiera, konkretisera och kommunicera arbetet med hållbar utveckling ville VEIDEC bidra till fler värden för – och med positiv påverkan på – medarbetare, organisation och samhälle. Deras ambition ligger helt i linje med de växande förväntningar som finns från kunder,

Veidec Läs mer »

Sparbanksstiftelsen Första

sparbanksstiftelsen första Föreläsning om hållbar utveckling och Agenda 2030 – investeringar för en hållbar framtid Sparbanksstiftelsen Första verkar i Stockholms- och Göteborgsregionerna och har som uppdrag att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande värderingar genom att bland annat dela ut bidrag till projekt inom utbildning, näringslivsutveckling och kultur. Sparbanksstiftelsen Första hade beslutat att göra en insats

Sparbanksstiftelsen Första Läs mer »

Leapfrogs

leapfrogs Affärscoachning och rådgivning i hållbar utveckling Leapfrogs är ett stipendium som ger studenter möjligheten att få finansiellt stöd för att utveckla sin affärsidé. Under sommaren 2023 fick ett antal studenter som hade idéer för att lösa någon av de globala samhällsutmaningarna eller en innovation som kan skapa positiva hållbarhetseffekter på lång sikt, möjlighet att

Leapfrogs Läs mer »

Ny mall för uppdragsinlägg

sparbanksstiftelsen finn Utbildning i hållbar utveckling, Agenda 2030 och hållbarhetskommunikation Sparbanksstiftelsen Finn delar årligen ut bidrag till verksamheter som har som ändamål att bidra till en positiv utveckling i det lokala samhället. Sedan hösten 2022 erbjuder stiftelsen en utbildning i hållbar utveckling, Agenda 2030 och hållbarhetskommunikation till de som beviljas medel. Utbildningen ger deltagarna ny

Ny mall för uppdragsinlägg Läs mer »

Sparbanksstiftelsen Finn

sparbanksstiftelsen finn Utbildning i hållbar utveckling, Agenda 2030 och hållbarhetskommunikation Sparbanksstiftelsen Finn delar årligen ut bidrag till verksamheter som har som ändamål att bidra till en positiv utveckling i det lokala samhället. Sedan hösten 2022 erbjuder stiftelsen en utbildning i hållbar utveckling, Agenda 2030 och hållbarhetskommunikation till de som beviljas medel. Utbildningen ger deltagarna ny

Sparbanksstiftelsen Finn Läs mer »

Sparbanksstiftelsen Varberg

sparbanksstiftelsen varberg Workshop hållbar utveckling och Agenda 2030 – investeringar för en hållbar framtid Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelse samt representanter från Varbergs Sparbank, ville vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper om hållbar utveckling och Agenda 2030. Genom en breddad förståelse för området har stiftelsen som ambition att säkerställa att de bidrag som delas ut varje år har

Sparbanksstiftelsen Varberg Läs mer »

LU Innovation

lu innovation Affärsmodeller och strategier – en strategisk insats för socialt värdeskapande och samhällsnyttiga/sociala innovationer Världen står inför stora samhällsutmaningar – utmaningar som kräver innovativa och tvärsektoriella lösningar på både nationell och lokal nivå. Likaså syns en slags ansvarsförskjutning i välfärdsuppdraget, där man ser fler aktörer som engagerar sig med hjälp av nya former av

LU Innovation Läs mer »

Skip to content