deanima

Koncept- och kommunikationsutveckling

Det finns idag inget botemedel mot demenssjukdom (kognitiv sjukdom*). Däremot är det säkerställt att om personer som drabbas av demenssjukdom får rätt råd och lösningar i hemmet, om sjukvårdspersonal och anhöriga har rätt kunskap och en ökad förståelse för sjukdomen ökar livskvaliteten både för de drabbade och deras anhöriga. VR är ett exempel på upplevelsebaserat lärande som snabbt och enkelt höjer kunskapsnivån för kognitiv sjukdom. Den virtuella Alzheimer-simulatorn ADX (Alzheimer and Dementia eXperience) är en unik VR-lösning – med tillhörande utbildningsmaterial – som ger en interaktiv förstapersonsupplevelse av hur det är att leva med en demenssjukdom.

The Tardigrades uppdrag var att konceptualisera, paketera och målgruppsanpassa ADX, genom ett kommunikationsmaterial för att skapa engagemang, bygga stolthet och stärka förståelsen och värdet av ADX. Materialet ska på ett konkret, tydligt och lättbegripligt sätt fungera som verktyg för att lyfta och stärka ADX potential. Materialet ska användas som kommunikativt stöd vid pitch-tillfällen, marknadsföring, införsäljning och utbildningssammanhang.

Med The Tardigrades strategiska verktyg fick vi både stöd i den affärsmässiga utvecklingen av DeAnima och i hur ADX som erbjudande svarar upp mot flera av samhällets utmaningar kopplade till demens och kognitiv sjukdom. De levererade dessutom ett konceptuellt underlag som på ett tydligt och skarpt sätt kommunicerar de värden som ADX ger prioriterade målgrupper. Vi är väldigt nöjda med resultatet och kommer nu använda det i det fortsatta utvecklingsarbetet.
maria hedin
grundare & marknadsansvarig, deanima
Skip to content