lu innovation

Affärsmodeller och strategier – en strategisk insats för socialt värdeskapande och samhällsnyttiga/sociala innovationer

Världen står inför stora samhällsutmaningar – utmaningar som kräver innovativa och tvärsektoriella lösningar på både nationell och lokal nivå. Likaså syns en slags ansvarsförskjutning i välfärdsuppdraget, där man ser fler aktörer som engagerar sig med hjälp av nya former av affärsmodeller och i partnerskap för att adressera dessa utmaningar för att skapa samhällsnytta och fler sociala (samhälleliga) värden. I linje med detta ser vi framväxten av verksamheter med socialt värdeskapande och samhällsnyttiga/sociala innovationer som sin kärnverksamhet.

Utifrån detta var Lunds universitets innovationsverksamhet (LU Innovation) i behov av att få ett breddat perspektiv, inspiration och ingångsvärden för hur de som innovationsverksamhet – i linje med sitt uppdrag – kan utveckla stödet till forskare/klienter i framtagandet av nya affärsmöjligheter/erbjudande, där samhällsnytta och lönsamhet samspelar. 

The Tardigrades levererade en kunskapshöjning och sammanställning med goda och inspirerande exempel för olika typer av affärsmodeller och strategier där socialt värdeskapande och samhällsnytta står i fokus.

Vi behövde öka vår kunskap om olika typer av affärsmodeller med fokus på samhällsnytta som ett led i strävan att bredda LU Innovations innovationsstöd. The Tardigrades lyssnade in vårt behov och har med djupt kunnande på området tagit fram ett material med utförlig information om specifika exempel, och dessutom sammanställt viktiga generella drag kring samhällsnyttiga innovationer. Materialet kommer att vara användbart både för att vidareutveckla vår interna process på avdelningen och som en kunskapsbank att luta sig mot i arbetet med specifika innovationsprojekt.
Sophie Hydén Picasso
innovationsutvecklare lunds universitets innovationsverksamhet
Skip to content