leapfrogs

Affärscoachning och rådgivning i hållbar utveckling

Leapfrogs är ett stipendium som ger studenter möjligheten att få finansiellt stöd för att utveckla sin affärsidé. Under sommaren 2023 fick ett antal studenter som hade idéer för att lösa någon av de globala samhällsutmaningarna eller en innovation som kan skapa positiva hållbarhetseffekter på lång sikt, möjlighet att få finansiellt stöd för att på heltid få idén att lyfta. 

Utöver det finansiella stödet erbjöds studenterna även affärsutveckling, workshops och värdefullt nätverk och en exklusiv coachningsession med The Tardigrades. Vi anlitades för att genom vår expertis och våra breda nätverk inom hållbar utveckling, ge studenterna stöd inom affärs- och strategiutveckling, kunskapshöjning samt förslag på finansieringsalternativ och olika vägar framåt.

Med en bredd av branscher och affärsinnovationer visade utvärderingen på att coachningen gav studenterna mycket relevant inspiration, höll hög kvalitet och gav värdefulla kontakter. 

Några citat från deltagarna:

  • “Jag fick stor motivation och det var bra att se mitt projekt från andras perspektiv, speciellt med hållbarhetsperspektivet. Jag fick mycket bra tips och vägledning på inspirationskällor, både personer och organisationer.”
  • “I enjoyed the way they had prepared to know my business and social media, as well as their ideas about communicating sustainability.”
  • “The case study they shared, the advices they gave and examples of recommendation for companies to be more sustainable was very useful.”
Vi valde The Tardigrades på grund av deras osvikliga engagemang och framstående arbete från tidigare uppdrag. Genom coaching och rådgivning från The Tardigrades har våra projekt erhållit en fördjupad kunskap inom hållbarhet, berikats med nya perspektiv och utrustats med effektiva verktyg för hållbar utveckling. Denna insats har varit avgörande för att lyfta våra projekt och deras idéer till en högre nivå, säkerställa framtidsrelevans och garantera långsiktiga, mätbara positiva effekter inom hållbarhet. Vi på LU Innovation ser fram emot fortsatt samarbete och den hållbara framtid det medför.
nicolas arrigada
projektledare leapfrogs, lu innovation
Skip to content