Nu summerar vi vårt 2021 och vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit med uppdrag, möjligheter, utmaningar, och hejarop.

2021 VAR ÅRET DÅ THE TARDIGRADES...

... stärkte sina kunder med:

Social hållbarhet och samhällsengagemang.

Framtidsrelevans och strategi (vikten av att se "hela bilden").

Hållbarhetskommunikation och konceptualisering.

Att de gör helt rätt – "soft skills are hard skills".

tardi_3

... fick de här fina vitsorden, ett axplock:

“Vår nya strategi En Plan för En Planet syftar till att utveckla och driva affärer som skapar det hållbara samhället. Med ett hållbart samhälle avser vi samtliga tre dimensioner av hållbarhet och vi jobbar med alla 17 hållbarhetsmål. Ekologisk hållbarhet har vi jobbat med länge, det är en självklar del för ett energibolag. Efter att ha jobbat med social hållbarhet några år behövde vi lyfta vårt arbete till en ny nivå, att få med det i bolagets strategi och tala hållbar utveckling, men även jobba med all vår personal. Det var en självklarhet att jobba med The Tardigrades då de är mycket meriterade inom området och har många års erfarenhet.“
Patrik Hermansson, chef Strategi och Innovation Öresundskraft
“The Tardigrades lyckades på ett utmärkt sätt att omvandla alla de tankar och dokument som vi presenterade för dem. De presenterade ett konkret förslag som innehöll allt det vi önskade inklusive att fånga själva själen i Hörby Bruk.“
Göran Sjöberg, VD Hörby Bruk
"Vi kommer nu att jobba vidare på den inslagna vägen som The Tardigrades har hjälpt oss att skapa bra förutsättningar för."
Michael Olsson, VD Parkering Malmö
“I turned to The Tardigrades because of their strong experience in helping clients translate ideas based on academic research in products accessible to a wide range of potential clients. [...] I am fully satisfied with the final results.“
Teresa Cappiali, researcher and expert on Human Rights and Environment, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law and Lund University
“Tack vare The Tardigrades kunde vi snabbt och effektivt samordna oss och med hjälp av deras expertis kunde en givande workshop och dialog hållas med stadens sociala företag.“
Fadi Barakat, näringslivskonsult Malmö stad

... och bidrog bland annat till ...

... att konceptualisera forskning inom mänskliga rättigheter för att tillgängliggöra den för en bredare målgrupp utanför akademin, att i ord och bild förpacka forskningen och metodiken till ett pedagogiskt och skarpt erbjudande.

... att Parkering Malmö byggde samsyn kring och förtydligade sitt åtagande inom social hållbarhet och hur området kopplar till kärnverksamheten.

... att sociala företag i Malmö fick möjlighet till dialog med representanter från Malmö stad för att ge sin syn på hur staden kan utveckla exempelvis upphandling som inkluderar socialt företagande.

... att Öresundskraft fått fördjupad kunskap om social hållbarhet och samhällsengagemang – och hur det kopplar till organisation, affär och intressenter. Och ett tydligt nästa steg.

... att Nablus Mejeri matchade verksamheten mot hållbarhets-målen (Agenda 2030) och kom vidare i sin hållbarhetssatsning.

... att förpacka och konceptualisera Hörby Bruks hållbarhets-kommunikation och samhällsansvar. Textproduktion, struktur och konsultation som lyfte företagets hållbarhetsarbete och relevans.

... att i rollen som underkonsult till Afry skapa ett relevant och kunskapshöjande mötesforum för två internationella mobilitetskonferenser som arrangerades av Malmö stad.

... att Knauf Danogips fick en gemensam målbild kring ett grönt sortiment och satte igång utvecklingen av gipsskivor med lägre klimatavtryck.

... utöver många digitala möten for vi Skåne runt:

Summan av kardemumman:

På återseende 2022.

Varför behövs The Tardigrades?

Jo, för att fler organisationer borde gå från att bara prata hållbarhet, till att göra hållbarhet. För att social hållbarhet är hard skills. Och för att organisationers berättelser är värda att delas – om de är hållbara nog.
Det behövs rätt kunskap, struktur och relevans, och en logisk förflyttning. The Tardigrades vet hur.
Skip to content