Vi summerar vårt 2022 och vill börja med att tacka alla vi har mött och samarbetat med under året. Det har varit ett intensivt, roligt och utvecklande år. Det var också året då allt fler organisationer insåg att en omställning behöver vara både grön och rättvis för att framtidssäkra affären.

2022 VAR ÅRET DÅ THE TARDIGRADES...

Fler av våra uppdrag finns här

... stärkte organisationer och affärer med:

Strategiutveckling för en hållbar och lönsam affär.

S:et (social hållbarhet, social impact och samhällsansvar) för positionering.

Transparent, tillgänglig och jämställd hållbarhetskommunikation, konceptualisering och storytelling.

Utbildningsinsatser med rätt kunskap för framtidssäkrade beslut.

... och bidrog bland annat till ...

... att genom ett helhetsgrepp stärka Mpya Finance arbete med hållbar utveckling. Vi tog fram en ny hållbarhetspolicy, initierade partnerskap som metod för arbetet med social hållbarhet och paketerade bolagets kommunikation av sitt arbete med hållbar utveckling.

... att helhetsansvaret för Delegationen för cirkulär ekonomis strategiska kommunikation och marknadsföring. Vi projektledde och genomförde årskonferensen där Sveriges samlade expertis inom området presenterade omställningsarbetet för en cirkulär, resurseffektiv och biobaserad ekonomi.

... förflytta och framtidssäkra Ekets Group i arbetet med att rapportera bolagets hållbarhetsarbete. Vi tog fram en ny struktur, en hållbar process och konkret förslag på innehåll så att Ekets Group kan rapportera enligt lagkrav samt på ett transparent, trovärdigt och tillgängligt sätt.

... att utbilda organisationer, som beviljats projektmedel från Sparbanksstiftelsen Finn i hållbar utveckling, Agenda 2030 och hållbarhetskommunikation. Utbildningsinsatserna fortlöper under 2023.

... fick de här fina vitsorden, ett axplock:

"Social hållbarhet är ett stort och komplext område. Det var värdefullt att få hämta in expertkunskap från The Tardigrades som är oerhört pålästa på området och bidrar och utmanar med ett externt perspektiv på interna föreställningar. Dessutom har de en lokalkännedom i frågorna som är mycket värdefull för ett lokalt försäkringsbolag. Det var också en snabb och pålitlig leverans av hög kvalitet."
Maja Widestam, Hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Skåne
"Behovet var att ta fram en plan för och framtidssäkra Mpya Finance arbete med hållbar utveckling. Utmaningen var att hitta rätt redskap och en gemensam väg fram där hela organisationen jobbar mot gemensamt uppsatta mål med harmonierande aktiviteter och kommunikation utåt. The Tardigrades bidrog med sitt kunnande och expertis för att ge oss rätt förutsättningar framåt i arbetet med detta."
Anna Lannerhjelm, VD Mpya Finance
“The Tardigrades har varit suveräna konsulter inom kommunikationsfrågor till Delegationen för cirkulär ekonomi. De ligger hela tiden steget före, är mycket väl insatta i hållbarhetsfrågor och skickliga strateger som lämnar konstruktiva förslag genom hela processen. Som kanslichef till Delegationen har jag anlitat The Tardigrades för att projektleda Delegationens årliga konferens och som rådgivare i kommunikationsfrågor generellt. Att anlita The Tardigrades är att få avlastning till 100 % och veta att tjänsten man köpt utförs med kvalitet in i minsta detalj."
Ylva Notini Wallén, Samordnare Delegationen för cirkulär ekonomi
"The Tardigrades har stor kunskap vad gäller FNs hållbarhetsmål och har varit en stor resurs för oss under vår vd-konferens. De hjälpte oss att belysa några av de frågor vi nu ska ta oss an: hur förhåller vi oss till de globala målen; hur kan vi bli bättre i vår kommunikation, hur kan vi hjälpa de organisationer och föreningar som söker bidrag från oss?"
Katarina Andrén, VD Sparbanksstiftelsen Finn & Sanne Mårtensson, VD Sparbanksstiftelsen Skåne

Är affären och din organisation riggade för 2023?

The Tardigrades lotsar rätt.

Skip to content