mönsterås kommun

Handlingsplan som stöttar näringslivet

The Tardigrades uppdrag var att ta fram en handlingsplan för utveckla Mönsterås kommuns arbete med det lokala näringslivet. Handlingsplanen tydliggör kommunens stöd till näringslivet och ligger i linje med kommunens vision, där hållbar utveckling går som en röd tråd.  

Vi inledde arbetet med att hålla en workshop och inspirationsföreläsning för chefer från kommunens förvaltningar för att först sätta området hållbar utveckling på kartan utifrån en komplex och snabbt föränderlig omvärld. Syftet med workshopen var att få en gemensam bild av utmaningar, möjligheter, ambitionsnivå och vägen framåt. Utifrån workshopen, inläsning, intervjuer och omvärldsanalys tog The Tardigrades fram en konkret och strategisk handlingsplan för kommunens fortsatta arbete med det lokala näringslivet. Planen innehåller konkreta verktyg, aktiviteter och stöd för att kartlägga tvärsektoriell aktörssamverkan som bidrar till synergier i kommunen.

The Tardigrades gav oss snabb och skicklig hjälp att forma en vision och handlingsplan för kommunens näringslivsarbete. Samarbetet fungerade utmärkt genom hela processen och gav oss en slutprodukt som kommer bidra till ett stort värde i vårt arbete framöver.
Cecilia Drehmer
Näringslivschef, Mönsterås kommun
Skip to content