sparbanksstiftelsen finn

Utbildning i hållbar utveckling, Agenda 2030 och hållbarhetskommunikation

Sparbanksstiftelsen Finn delar årligen ut bidrag till verksamheter som har som ändamål att bidra till en positiv utveckling i det lokala samhället. Sedan hösten 2022 erbjuder stiftelsen en utbildning i hållbar utveckling, Agenda 2030 och hållbarhetskommunikation till de som beviljas medel. Utbildningen ger deltagarna ny kunskap, breddat nätverk och praktiska verktyg för hur hållbar utveckling kan stärka deras respektive verksamheter.

The Tardigrades har ett löpande uppdrag och genomför utbildningarna vid flera tillfällen under året. Enligt utvärderingarna har de som deltagit på utbildningen varit väldigt nöjda och fått breddade perspektiv för hur hållbar utveckling är viktigt för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Några ord från deltagarna:

Jag tog med mig en helt ny insikt avseende vilken betydelse hållbarhetsarbete har i en ideell förening. Mycket mer än man tror.  Jag har redan fått idéer kring hur vi ska kunna kommunicera ut detta till medlemmar, publik och – inte minst – våra sponsorer och bidragsgivare.”

Tack för den intressanta och lärorika utbildningen vi var inbjudna till igår! Det gav mycket att ta med sig till vidare planering och visionering av hur vår verksamhet kan och borde utvecklas.”

Sparbanksstiftelsen Finn beviljar medel som har koppling till Agenda 2030. På så sätt kan vi säkra att vår verksamhet bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Med hjälp av The Tardigrades erbjuder vi de föreningar och organisationer som fått bidrag att delta i en hållbarhetsutbildning. The Tardigrades har många års erfarenhet inom hållbarhetsområdet och genomför utbildningarna på bästa sätt. Vi är mycket nöjda med arbetet de utför.
katarina andrén
Vd, Sparbanksstiftelsen Finn
Skip to content