sparbanksstiftelsen första

Föreläsning om hållbar utveckling och Agenda 2030 – investeringar för en hållbar framtid

Sparbanksstiftelsen Första verkar i Stockholms- och Göteborgsregionerna och har som uppdrag att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande värderingar genom att bland annat dela ut bidrag till projekt inom utbildning, näringslivsutveckling och kultur.

Sparbanksstiftelsen Första hade beslutat att göra en insats för styrelsen och huvudmännen i syfte att öka förståelsen för området hållbar utveckling, Agenda 2030 och samhällsengagemang. Målet med The Tardigrades insats var att: 

  • Höja deltagarnas kunskapsnivå i hållbar utveckling.
  • Visa hur Agenda 2030 är ett verktyg för stiftelsens arbete med samhällsengagemang. 
  • Ge deltagarna en bredare förståelse för hur området hållbar utvecklings alla dimensioner samverkar och hur stiftelsen kan förtydliga sitt åtagande som ansvarstagande samhällsaktör.
  • Förtydliga hur finanssektorn påverkar och påverkas av hållbar utveckling och hur stiftelsen kan vara en drivande kraft i det arbetet.
  • Visa på hur hållbarhetskommunikation fungerar som verktyg för stiftelsens varumärkesbyggande i syfte att stärka relationerna med sina intressenter.
Vi ville ge styrelse och huvudmän en gemensam syn på och insikt av vikten att vara uppdaterad på frågor som rör hållbar utveckling och hur det berör stiftelsens arbete. Vi tycker att The Tardigrades har en bred och relevant kompetens på hållbarhetsområdet. Dessutom en pedagogik som skapar delaktighet, aktivitet och insikter. The Tardigrades har bidragit till att stiftelsens huvudmän nu förstår och ser värdet av att involvera hållbarhetsaspekter i stiftelsens verksamhet.
berit lindenger
Vt, Sparbanksstiftelsen Första
Skip to content