veidec

Hållbar utveckling för en framtidsrelevant affär – ett kommunikationskoncept för strategisk förflyttning

Genom att intensifiera, konkretisera och kommunicera arbetet med hållbar utveckling ville VEIDEC bidra till fler värden för – och med positiv påverkan på – medarbetare, organisation och samhälle. Deras ambition ligger helt i linje med de växande förväntningar som finns från kunder, samarbetspartners, ägare, investerare, medarbetare och andra intressenter: att konkret visa hur man som bolag tar ansvar i den gröna och ansvarsfulla omställningen.

The Tardigrades insats var att vidareutveckla och konkretisera VEIDECs strategiska arbete med hållbar utveckling i linje med kärnverksamheten, i syfte att stärka bolagets varumärke och bygga framtidsrelevans. Insatsen resulterade i en kommunikationsguide som bidrag till att utveckla VEIDECs strategiska hållbarhetskommunikation – internt och externt. Guiden som fick namnet PERFORMANCE WITH RESPONSIBILITY – vår resa mot en hållbar framtid presenterades på bolagets 30-årsjubileum där hela koncernen deltog. 

TBC
joakim adgård
Vd, veidec
Skip to content