veidec

Hållbar utveckling för en framtidsrelevant affär – ett kommunikationskoncept för strategisk förflyttning

Genom att intensifiera, konkretisera och kommunicera arbetet med hållbar utveckling ville VEIDEC bidra till fler värden för – och med positiv påverkan på – medarbetare, organisation och samhälle. Deras ambition ligger helt i linje med de växande förväntningar som finns från kunder, samarbetspartners, ägare, investerare, medarbetare och andra intressenter: att konkret visa hur man som bolag tar ansvar i den gröna och ansvarsfulla omställningen.

The Tardigrades insats var att vidareutveckla och konkretisera VEIDECs strategiska arbete med hållbar utveckling i linje med kärnverksamheten, i syfte att stärka bolagets varumärke och bygga framtidsrelevans. Insatsen resulterade i en kommunikationsguide för att utveckla VEIDECs strategiska hållbarhetskommunikation – internt och externt. Guiden som fick namnet PERFORMANCE WITH RESPONSIBILITY – vår resa mot en hållbar framtid presenterades på bolagets 30-årsjubileum där hela koncernen deltog. 

The Tardigrades har på ett mycket värdeskapande sätt, stöttat oss i arbetet med att förtydliga och förstärka vår marknadsposition, genom hållbar utveckling. Många områden är för oss självklara internt men svårare att kommunicera på ett relevant och transparent sätt mot kunder och externa partners. Anna och Maria har väglett arbetet, fört in expertkunskap, utmanat våra valda sanningar och säkerställt att vi skapat en röd tråd i såväl målsättning som för vårt löpande utvecklingsarbete. ”Hållbarhetsguiden” blev direkt en konkurrensfaktor samt en stark intern ledstjärna.
joakim adgård
Vd, veidec
Skip to content