tjänster

KUNSKAP OCH KOMPETENS

The Tardigrades navigerar i informationsflödet och höjer kunskapen utifrån vad som påverkar organisationen och intressenterna – rätt och relevant kunskap om hållbar utveckling framtidssäkrar affären.

STRATEGIUTVECKLING FÖR EN HÅLLBAR AFFÄR

Med utgångspunkt i organisationens vision, mål och affär leder The Tardigrades den strategiska processen för att implementera hållbar utveckling i strategin för den gröna och rättvisa omställningen.

FÖRFLYTTNING OCH INKLUDERING

The Tardigrades gör verkstad av hållbar utveckling. Med rätt verktyg och metoder implementeras den hållbara strategin, en logisk och pedagogisk förflyttning som inkluderar hela organisationen för engagemang och ägarskap.

STRATEGISK KOMMUNIKATION

The Tardigrades paketerar och producerar ett konceptuellt upplägg och strategiskt innehåll. Den starka berättelsen skapar engagemang, bygger stolthet och attraktionskraft. Berättelsen är värd att delas. Om den är hållbar nog.

expertområden

SOCIAL HÅLLBARHET

The Tardigrades höjer kunskapen för hur social hållbarhet och samhällsansvar stärker organisationen och värdekedjan. Vi har verktygen för hur social hållbarhet kan integreras i kärnverksamhet och strategi som gör organisationen inkluderande, attraktiv och bidrar till samhällsnytta. Social hållbarhet är affär.

SOCIAL INNOVATION

Världen står inför stora samhällsutmaningar som handlar om alltifrån klimat, ensamhet, integration till ojämlikheter inom trygghet och hälsa. Social innovation är ett sätt att bemöta de utmaningarna. The Tardigrades vet hur social innovation kan bidra med lösningar som gynnar affären, organisationen och samhället i stort. 

PARTNERSKAP FÖR SAMHÄLLSNYTTA

Partnerskap är ett framgångsrikt sätt att konkretisera hållbarhetsarbetet och samtidigt bidra till samhällsnytta. Ett lyckat partnerskap bygger på ett antal nyckelingredienser. The Tardigrades har tvärsektoriell expertis och nätverk, affärsmodeller och verktyg för att etablera partnerskap som stärker affären och bygger attraktionskraft.

Skip to content