våra tjänster

Strategiutveckling för den hållbara affären

are you built for the future?

The Tardigrades implementerar hållbar utveckling i strategin. Vi höjer kunskapen som är relevant för just din organisation och som bidrar till en framtidssäkrad och lönsam affär. Vi blir din organisations vänligt kritiska vän för ökad tillväxtpotential, stärkt varumärke och konkurrenskraft.

Social hållbarhet och den samhällsnyttiga affären

soft skills are hard skills

The Tardigrades höjer kunskapen för hur social hållbarhet och samhällsansvar stärker organisationen och värdekedjan. Vi har verktygen för hur social hållbarhet kan integreras i kärnverksamhet och strategi som gör organisationen schysst, attraktiv och samhällsnyttig. Social hållbarhet är affär.

Hållbarhetskommunikation och storytelling

what's your story?

Vi utformar kommunikationskoncept som engagerar och tydligt förklarar hur din organisation arbetar med hållbar utveckling. Vi tar fram målgruppsanpassat material, redaktionellt innehåll med grafisk paketering, tonalitet och bildval utifrån ett JEDI*-perspektiv som kan användas i all kommunikation och i marknadsföringskanaler.

*JEDI (justice, equality, diversity, inclusion)