utbildningar

HUR VI GENOMFÖR VÅRA UTBILDNINGAR

The Tardigrades använder pedagogiska metoder och verktyg som gör att deltagarna involveras, engageras och får stöd i att tänka innovativt och kreativt – förutsättningar för lärande och kunskapsinhämtning. På The Tardigrades interaktiva utbildningar får deltagarna utforska potential, styrkor och utmaningar kopplade till hållbar utveckling och affärsmässighet.

FORMAT OCH UPPLÄGG

Föreläsningar, workshops och coaching paketeras och skräddarsys efter målgruppens behov – det viktigaste för oss är att det blir ett upplägg som passar dig och din verksamhet. Alla utbildningar kan genomföras fysiskt, digitalt eller i hybridformat.

Skip to content