Parkering Malmö tog hjälp av The Tardigrades för att stärka sitt åtagande inom social hållbarhet. Som del av Malmö stad bidrar Parkering Malmö till stadens mål och till de globala hållbarhetsmålen. Nu vill bolaget ytterligare stärka sin roll som samhällsaktör genom att med utgångspunkt från samhällets utmaningar öka sitt engagemang inom social hållbarhet.

Världen står inför stora samhällsutmaningar som handlar om alltifrån klimat, arbetslöshet, integration till otrygghet och ojämlik hälsa. Allt fler organisationer investerar därför i att vara med och finna innovativa lösningar för samhällsnytta och delade värden. Men ingen löser utmaningar ensam och många bolag engagerar sig i social hållbarhet på nya sätt och i nya konstellationer. Det kan vara nyskapande former för partnerskap och samarbeten. 

“Vi vill vara en proaktiv samhällsbyggare där social hållbarhet är en naturlig del av vårt uppdrag. Vårt engagemang stöttar vår vision, vårt uppdrag och vårt mål och Parkering Malmö är en viktig aktör i Malmös arbete mot att bli Sveriges klimatsmartaste stad 2030”, säger Michael Olsson, VD på Parkering Malmö.

Parkering Malmö är ett innovativt bolag som har ambitiösa utvecklingsplaner och en viktig roll i stadens hållbara mobilitetsarbete. Samarbetet med The Tardigrades syftar till att bygga kunskap inom social hållbarhet och socialt åtagande och ska stärka och inspirera organisationen i att utveckla sitt åtagande inom social hållbarhet med koppling till kärnverksamhet och uppdrag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skip to content