nablus mejeri

Agenda 2030 stärker strategin och affären

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling, antagna av FNs medlemsländer år 2015. Hållbarhetsmålen har ett globalt perspektiv men behöver även integreras på nationell, regional och lokal nivå. Nablus Mejerier har redan kommit en bra bit på väg i sitt hållbarhetsarbete, men märker av en allt större efterfrågan från kunder och konsumenter av hur mejeriet jobbar med hållbarhet i hela verksamheten.

Uppdraget till The Tardigrades var att tydliggöra länken mellan organisation, affär och samhällsnytta, för att göra hållbarhet till en del av kärnverksamheten och strategin på Nablus Mejerier.

 

Projektet genomfördes enligt metoden Certified Business For SDGs™ Change Leader av VATI of Sweden AB. 

Vi befinner oss i en tillväxtfas just nu och märker ett ökat krav från både kunder och leverantörer att hållbarhetsmålen finns integrerade i verksamheten. Vi vill tydligare kunna kommunicera vårt hållbarhetsengagemang. Vi ser det här arbetet som ett självklart arbete och en viktig kompass framåt i varje steg vi tar mot att bli alltmer hållbara. Allt detta hjälpte The Tardigrades oss med.
rawi godeh
försäljningschef, nablus mejerier ab
Skip to content