parkering malmö

Stärkt sin roll genom social hållbarhet

Som innovativt bolag med ambitiösa hållbarhetsmål, och en viktig del av Malmö stads mobilitetsutveckling, bidrar Parkering Malmö till stadens mål och hållbarhetsarbete. Nu vill bolaget ytterligare stärka sin roll som samhällsaktör genom att med utgångspunkt från samhällets utmaningar öka sitt engagemang inom social hållbarhet.

The Tardigrades uppdrag bestod i att bygga kunskap inom social hållbarhet och socialt åtagande för att stärka och inspirera Parkering Malmö i att utveckla sitt åtagande inom social hållbarhet med koppling till kärnverksamhet och uppdrag.

Samarbetet har hjälpt oss i ledningsgruppen att skapa samsyn, bidragit med nya perspektiv och tydliggjort vad som är viktigt för vår organisation som samhällsnyttig aktör – idag och i framtiden. Vi kommer nu att jobba vidare på den inslagna vägen som The Tardigrades har hjälpt oss att skapa bra förutsättningar för.
Michael Olsson
VD Parkering Malmö
Skip to content