The Tardigrades inleder ett samarbete med Nablus Mejerier AB för att integrera FNs globala hållbarhetsmål – Agenda 2030 – i verksamheten och affären, som ett led i att bidra till verksamhetens strategi och fortsatta utvecklings- och tillväxtfas.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling, antagna av FNs medlemsländer år 2015. Hållbarhetsmålen har ett globalt perspektiv men behöver även integreras på nationell, regional och lokal nivå och näringslivet spelar en central roll i den omställningen. Som organisation är man inte relevant om man inte tar ansvar för medarbetare, kunder och samhälle. Att vara relevant handlar t ex om att vara innovativ och bygga hållbara affärer som bidrar med samhällsnytta över tid. Det i sin tur kan leda till konkurrensfördelar, attrahera investeringar/kapital och gör så att organisationen lättare kan möta krav i upphandlingar. Nablus Mejerier har redan kommit en bra bit på väg men vill vidareutveckla sitt arbete med att integrera hållbarhetsmålen i hela verksamheten och vara en självklar aktör där hållbarhetsagendan blir en naturlig del i den fortsatta processen.

“Det är viktigt att förstå hur man som organisation bidrar konkret och i det dagliga till de globala hållbarhetsmålen, och även identifiera förbättringspotential. Genom att tydliggöra länken mellan organisation, affär och samhällsnytta, blir hållbarhet en del av kärnverksamheten och strategin. Det ska bli oerhört kul att arbeta med Nablus Mejerier som är ett innovativt och driftigt företag som redan har påbörjat sin hållbarhetsresa men som vill bli ännu vassare”, säger Anna Landeborg, hållbarhetsexpert på The Tardigrades.

Nablus är ett svenskt mejeri, baserat Malmö, som tillverkar ost- och mejeriprodukter enligt gammal palestinsk tradition. Genom att ta det bästa från två världar, kombinerar de klassiska palestinska recept med högkvalitativa råvaror från Sverige.

“Vi befinner oss i en tillväxtfas just nu och märker ett ökat krav från både kunder och leverantörer att hållbarhetsmålen finns integrerade i verksamheten. Vi vill tydligare kunna kommunicera vårt hållbarhetsengagemang. Vi ser det här arbetet som ett självklart arbete och en viktig kompass framåt i varje steg vi tar mot att bli alltmer hållbara”, säger Rawi Godeh, försäljningschef på Nablus Mejerier.

Projektet genomfördes enligt metoden Certified Business For SDGs™ Change Leader av VATI of Sweden AB

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skip to content