utbildning

Social hållbarhet

– S:et som framtidssäkrar affären

Allt fler organisationer investerar i social hållbarhet för att området blivit kritiskt för en framgångsrik affär och strategi. Enbart ett miljö- och klimatfokus i hållbarhets-arbetet räcker inte längre – S:et i ESG är en avgörande faktor. Social hållbarhet är grunden för samhällsutvecklingen och skapar förutsättningar för välmående – både för individer och organisationer. Strategiskt arbete med social hållbarhet bygger relevanta, attraktiva och innovativa organisationer.

INNEHÅLL, KUNSKAP & LÄRDOMAR

  • Vad är social hållbarhet och hur kopplar området till organisation och affär?
  • Agenda 2030 en social agenda.
  • Trender och omvärld: goda exempel på hur organisationer framgångsrikt arbetar med social hållbarhet.
  • Verktyg och metoder för att integrera social hållbarhet i affär, strategi och värdekedja, till exempel partnerskap, samarbeten och nya affärsmodeller.
  • Hållbarhetskommunikation: transparent, trovärdig, tillgänglig och inkluderande
  • Mäta effekter av social hållbarhet – hur och varför?
  •  

FORMAT & UPPLÄGG

På The Tardigrades interaktiva utbildningar får deltagarna utforska potential, styrkor och utmaningar kopplade till hållbar utveckling och affärsmässighet. Föreläsningar, workshops och coaching paketeras och skräddarsys efter målgruppens behov. Utbildningen kan genomföras fysiskt, digitalt eller i hybridformat.

VÅRA ANDRA UTBILDNINGAR

HÅLLBAR UTVECKLING OCH AGENDA 2030 - FÖR EN STARK AFFÄR

Det finns växande förväntningar från kunder, samarbetspartners, ägare, investerare, medarbetare och andra intressenter att konkret arbeta med hållbar utveckling. En framtidssäkrad och relevant organisation arbetar strategiskt med hållbar utveckling som del av affär och erbjudande. Det är ...
Skip to content