utbildning

strategisk

hållbarhets-kommunikation

– viktigaste verktyget

Det blir allt mer avgörande för organisationer att kommunicera sitt hållbarhetsarbete för intressenter och omvärld. Regelverket stramas åt, konsekvenserna av greenwashing blir allt tuffare och greenhushing allt vanligare – faktorer att förhålla sig till och som påverkar den hållbara omställningen på många sätt. Genom att kommunicera hållbarhetsarbetet – både framsteg och utmaningar – stärks varumärke, attraktionskraft och positionering. 

INNEHÅLL, KUNSKAP & LÄRDOMAR

  • Vad är hållbarhetskommunikation och varför hållbarhetskommunicera? 
  • Agenda 2030 – ett verktyg för hållbarhetskommunikation.
  • Trender och omvärld: fallgropar, framgångsfaktorer och inspiration. Exempel på greenwashing och greenhushing.
  • Hållbarhetskommunikation ur ett breddat perspektiv: mångfald, inkludering och mänskliga rättigheter.
  • Storytelling som verktyg och kommunikativt grepp. En berättelse är värd att delas, om den är hållbar nog.
  • Kom igång: intressentrelationer, målgruppsanpassning, transparens och tillgänglighet.

FORMAT & UPPLÄGG

På The Tardigrades interaktiva utbildningar får deltagarna utforska potential, styrkor och utmaningar kopplade till hållbar utveckling och affärsmässighet. Föreläsningar, workshops och coaching paketeras och skräddarsys efter målgruppens behov. Utbildningen kan genomföras fysiskt, digitalt eller i hybridformat.

VÅRA ANDRA UTBILDNINGAR

HÅLLBAR UTVECKLING OCH AGENDA 2030 - FÖR EN STARK AFFÄR

Det finns växande förväntningar från kunder, samarbetspartners, ägare, investerare, medarbetare och andra intressenter att konkret arbeta med hållbar utveckling. En framtidssäkrad och relevant organisation arbetar strategiskt med hållbar utveckling som del av affär och erbjudande. Det är ...

SOCIAL HÅLLBARHET - S:ET SOM FRAMTIDSSÄKRAR AFFÄREN

Allt fler organisationer investerar i social hållbarhet för att området blivit kritiskt för en framgångsrik affär och strategi. Enbart ett miljö- och klimatfokus i hållbarhetsarbetet räcker inte längre – S:et i ESG är en avgörande faktor. Social hållbarhet är grunden ...
Skip to content