utbildning

hållbar utveckling och agenda 2030

– för en stark affär

Det finns växande förväntningar från kunder, samarbetspartners, ägare, investerare, medarbetare och andra intressenter att konkret arbeta med hållbar utveckling. En framtidssäkrad och relevant organisation arbetar strategiskt med hållbar utveckling som del av affär och erbjudande. Det är framgångsfaktorn som ger konkurrensfördelar, stärker varumärke och attraktionskraft. Hållbar utveckling är affär.

INNEHÅLL, KUNSKAP & LÄRDOMAR

  • Vad är Agenda 2030 och hållbar utveckling – hur påverkas organisationen och varför?
  • Trender och omvärld inom hållbar utveckling och Agenda 2030 och hur komplexa samhällsutmaningar (t.ex. klimatutmaningen, ojämlikhet, utanförskap, ensamhet, psykisk ohälsa) påverkar verksamheten och varför.
  • Strategiutveckling för den egna organisationen inom hållbar utveckling – från ord till handling.
  • Samhällsnytta, så bidrar organisationer – inspiration och goda exempel.
  • Hållbarhetskommunikation: transparent, trovärdig, tillgänglig och inkluderande

FORMAT & UPPLÄGG

På The Tardigrades interaktiva utbildningar får deltagarna utforska potential, styrkor och utmaningar kopplade till hållbar utveckling och affärsmässighet. Föreläsningar, workshops och coaching paketeras och skräddarsys efter målgruppens behov. Utbildningen kan genomföras fysiskt, digitalt eller i hybridformat.

VÅRA ANDRA UTBILDNINGAR

Skip to content