Öresundskraft

Energibolaget med ett stort samhällsengagemang som del av affären

Energiaktörer har idag en viktig roll i att skapa förutsättningar för invånare att leva ett tryggt och rättvist liv genom inkludering. Som energiaktör är Öresundskraft en del av det samhällsbygget och att aktivt arbeta med social hållbarhet bygger relevans och ger mervärden för organisation, intressenter och medborgare. Som innovativt bolag med en lång historik i att ta ett stort samhällsengagemang vill Öresundskraft nu ta nästa steg i att ytterligare bygga kunskap och skapa samsyn kring den sociala hållbarhetsaspekten och långsiktigt stärka och utveckla sitt åtagande inom samhällsengagemang och samhällsnytta.

 

The Tardigrades bidrog till att bygga kunskap kring social hållbarhet, samhällsengagemang och samhällsnytta och genom en interaktiv workshop identifierades de steg som behövde tas för att skapa relevans och inkludera och engagera alla medarbetare för att bygga stolthet och ägarskap på Öresundskraft. 

Vår nya strategi En Plan för En Planet syftar till att utveckla och driva affärer som skapar det hållbara samhället. Med ett hållbart samhälle avser vi samtliga tre dimensioner av hållbarhet och vi jobbar med alla 17 hållbarhetsmål. Ekologisk hållbarhet har vi jobbat med länge, det är en självklar del för ett energibolag. Efter att ha jobbat med social hållbarhet några år behövde vi lyfta vårt arbete till en ny nivå, att få med det i bolagets strategi och tala hållbar utveckling, men även jobba med all vår personal. Det var en självklarhet att jobba med The Tardigrades då de är mycket meriterade inom området och har många års erfarenhet.
patrik hermansson
chef, strategi och innovation, öresundskraft
Skip to content