hörby bruk

Hållbarhetskommunikation: paketering och konceptualisering

Kravet på organisationer från kunder, återförsäljare och leverantörer ökar i snabb takt i att tydligt kommunicera och berätta om sitt hållbarhetsarbete och samhällsansvar. Hållbarhetsberättelsen skapar engagemang, bygger stolthet och stärker varumärket. Hörby Bruk har i över 100 år tillverkat kvalitetsprodukter där hållbarhet och genomtänkta val är del av varje steg för att produkterna ska hålla länge. Likaså är Hörby Bruk en ansvarstagande aktör som värnar om människan och det lokala samhället.

För att lyfta sitt hållbarhetsarbete ville Hörby Bruk förtydliga sin hemsida, som primär varumärkesbyggande plattform, en insats som kommer att användas i allt företagsmaterial. The Tardigrades uppdrag var att strukturera, förpacka och konceptualisera Hörby Bruks hållbarhetskommunikation, producera nya texter som visar på företagets hållbarhetsarbete och skräddarsydd konsultation i hållbarhetskommunikation för att som företag vara relevant och framtidssäkrad. 

Behovet från Hörby Bruks sida var att hitta någon som kunde hjälpa oss att kommunicera ut det hållbarhetsarbete som vi redan arbetade med sedan lång tid tillbaka. Vi hade försökt några gånger själva men inte lyckats tratta ner all information. Vi önskade konkreta förslag på rubriker, texter och layout som vi kunde applicera på i första hand vår hemsida. The Tardigrades lyckades på ett utmärkt sätt att omvandla alla de tankar och dokument som vi presenterade för dem. De presenterade ett konkret förslag som innehöll allt det vi önskade inklusive att fånga själva själen i Hörby Bruk. Nästa steg för oss blir nu att omsätta förslaget i praktiken och strukturera om vår hemsida. Vi är mycket nöjda med resultatet och samarbetet med The Tardigrades.
göran sjöberg
VD, hörby bruk
Skip to content