Afry

Underkonsult Afry: Hållbar mobilitet

Uppdraget innebar att vara processtöd till Malmö stad som stod värd för två konferenser med deltagare från Norden och Europa. Dels en digital konferens inom ramen för MORE (Multimodal Optimisation of Roadspace in Europe) som är ett EU-projekt med 18 partners från ett 15-tal länder samt en fysisk konferens för ett utskott inom Nordiskt Vägforums (NVF), vilket är ett offentlig-privat branschsamarbete med ca 320 medlemsorganisationer.

The Tardigrades stöttade projektgruppen i att organisera och förtydliga innehåll och struktur för alla inblandade intressenter, för att skapa ett relevant och kunskapshöjande mötesforum för det fortsatta samarbetet med de representerade länderna. Vi konceptualiserade även en metodhandbok där lärdomar från MORE-projektet presenterades för att öka spridningen till kommuner och andra aktörer som arbetar med liknande satsningar: Framtidens gatumiljöer – en handbok i stadsutveckling och medborgarinvolvering​.Det har varit ett nöje att samarbeta med The Tardigrades. Processen har präglats av god kommunikation och struktur, där The Tardigrades bidragit med sin erfarenhet av arrangemang och varit lyhörda för kundens behov - vilket har inneburit ett spännande innehåll och en nöjd beställare.
niklas Ruijsenaars
Sektionschef Samhällsutveckling och mobilitet, Afry
Skip to content