ekets group

Hållbarhetsrapportering – en strategisk insats

Ekets Group är ett av norra Europas mest kvalificerade företag inom skärande bearbetning och förser världsledande industriföretag i olika branscher med komponenter. Ekets Group är en snabbt växande företagsgrupp med drygt 480 anställda fördelat på fyra bolag.

Kravet på organisationer från kunder, leverantörer och andra intressenter ökar i snabb takt i att tydligt kommunicera och rapportera sitt hållbarhetsarbete och samhällsengagemang. Som ett led i detta ville Ekets Group ta ett strategiskt grepp kring verksamhetens hållbarhetsrapportering. The Tardigrades inledde insatsen med att producera hållbarhetsrapporten för 2021. Därefter höll vi i processen som satte ramen kring Ekets Groups övergripande arbete med hållbar utveckling. Insatsen bestod av kunskapshöjning, processtöd för strategiutveckling och framtagande av struktur och innehåll för det framtida arbetet med hållbarhetsrapportering. Vi paketerade och konceptualiserade bolagets hållbarhetsarbete för en trovärdig, transparent och tillgänglig hållbarhetskommunikation med JEDI-perspektivet som en röd tråd.

TBA
Niclas Mårtensson
VD Ekets group