knauf danogips

Samsyn och idéprocess kring grönt sortiment

Knauf är en stor internationell koncern som tillverkar och distribuerar gips-, kalk- och cementprodukter samt värmeisoleringsmaterial till hela Europa. I skånska Åhus ligger det svenska huvudkontoret.
 

För att bidra till ett minskat klimatavtryck i produktionen av byggnadsmaterial, arbetar Knauf Danogips aktivt med sitt hållbarhetsarbete. För att ta det arbetet ett steg längre bjöds The Tardigrades in för att bidra till den fortsatta utvecklingen.

Syftet med uppdraget var att dels skapa en gemensam målbild och samsyn kring vad är ett grönt sortiment för Knauf Danogips, dels leda och facilitera en innovations- och idégenereringsprocess. Målet var att konkretisera ett antal idéer som kan realiseras och lanseras inom snar framtid, vilket gruppen genomförde med samsyn och på ett innovativt sätt. 

Knauf Danogips, behövde någon extern konsult för att leda vår kick-off inom produktutvecklingen av ett grönt sortiment. Vi fick ett tips om att The Tardigrades skulle kunna hjälpa oss. Vi träffade dem och det kändes rätt, Maria & Anna hade den kunskap, kompetens och nätverk som vi letade efter. Dagen blev väldigt lyckad.
Camilla lidgren
Teknisk chef, knauf danogips
Skip to content