malmö stad

Socialt företagande och sociala företag – viktigare än någonsin för ett hållbart samhälle

Socialt företagande och sociala företag – organisationer som bidrar till samhällsnytta i sitt uppdrag/sin affär – har identifierats som viktiga aktörer för ett hållbart samhälle. Malmö stad deltar i ett projekt, som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tillsammans med 11 andra kommuner i Sverige där mangemensamt utforskar hur man som offentlig aktör kan främja förutsättningarna för att etablera och driva sociala företag i sina respektive kommuner. Läs mer om projektet här.

Som ett första steg bjöd Malmö stad därför in till ett dialogmöte – som faciliterades av The Tardigrades – med syfte att stärka utvecklingen av socialt företagande och lära mer om hur det är att driva sociala företag i Malmö. Staden har som ambition att skapa de allra bästa förutsättningarna för dessa aktörerer och vill därför lära mer om hur man kan utveckla synergier och potentialen för att stärka samarbetet med de sociala företagen.

Vi hade ett stort behov av att komma i kontakt med olika sociala företag i staden för att föra en dialog kring hur vi som kommun kan vara behjälpliga. Tack vare The Tardigrades kunde vi snabbt och effektivt samordna oss och med hjälp av deras expertis kunde en givande workshop och dialog hållas med stadens sociala företag.
Fadi barakat
näringslivskonsult malmö stad
Skip to content