raoul wallenberg institute of human rights and humanitarian law

Human rights are everyone’s business

Teresa Cappiali är en internationell forskare med lång akademisk erfarenhet och stor expertis inom området mänskliga rättigheter. Under åren har hon arbetat fram en unik metod baserad på transformativ pedagogik, som på ett framgångsrikt sätt bygger kunskap och leder till förändring på ett djupare plan. Metoden ger också praktiska verktyg som utmanar attityder och normer med syfte att bygga en resilient, inkluderande och hållbar organisation.  Sedan en tid har Teresa Cappiali sin bas på Lunds universitet och Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.

The Tardigrades uppdrag var att konceptualisera Teresa Cappialis forskning för att tillgängliggöra den för en bredare målgrupp utanför akademin. Mer konkret innebar det att i ord och bild paketera forskningen och metodiken till ett pedagogiskt och skarpt erbjudande. För att vara en relevant och hållbar organisation idag och framöver, måste aspekterna mänskliga rättigheter, mångfald, inkludering kopplas till kärnverksamhet och strategi.

I turned to The Tardigrades because of their strong experience in helping clients translate ideas based on academic research in products accessible to a wide range of potential clients. I had several challenges, including how to approach both the Swedish and the international market and how to translate my work in something simple and easy to understand. I have received full support on the conceptualization of my ideas. I am fully satisfied with the final results. I feel I have a clearer picture of the future directions of my company and its potential for growth. I end up this collaboration more optimistic and with greater confidence in myself and my ideas.
teresa cappiali
phd political science, researcher at the Raoul wallenberg institute of human rights and humanitarian law, lecturer in international migration at lund university
Skip to content