delegationen för cirkulär ekonomi

Strategisk kommunikation, marknadsföring och projektledning av Årskonferensen

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi samt synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi. The Tardigrades hade under hela 2022 ansvar för Delegationens strategiska kommunikation, marknadsföring och produktion av redaktionellt underlag. Vi projektledde och genomförde även Delegationens hybrida Årskonferens där Sveriges samlade expertis inom området presenterade omställningsarbetet för en cirkulär, resurseffektiv och biobaserad ekonomi.
The Tardigrades har varit en suverän konsult inom kommunikationsfrågor till Delegationen för cirkulär ekonomi. De ligger hela tiden steget före, är mycket väl insatta i hållbarhetsfrågor och skickliga strateger som lämnar konstruktiva förslag genom hela processen. Som kanslichef till Delegationen har jag anlitat The Tardigrades för att projektleda Delegationens årliga konferens och som rådgivare i kommunikationsfrågor generellt. Att anlita The Tardigrades är att få avlastning till 100 % och veta att tjänsten man köpt utförs med kvalitet in i minsta detalj. Ett extra plus är The Tardigrades förmåga att bygga kontakter och tillit. De är superproffsiga som det är en glädje att arbeta med och som jag verkligen kan rekommendera.
Ylva Notini wallén
Samordnare delegationen för cirkulär ekonomi
Skip to content