mpya finance

Strategiskt helhetsgrepp: hållbarhetspolicy, partnerskap och hållbarhetskommunikation

Mpya Finance är ett expansivt konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi med sju kontor i Sverige. Deras mission är att utveckla och fördjupa samarbetet med sina kunder och strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och rekryteraren i sin bransch.  Med en stark kultur med människan i centrum – där ”hela ekonomen, hela människan” går som en röd tråd genom hela verksamheten, ville bolaget utveckla sitt arbete med hållbar utveckling som en strategisk framgångsfaktor. 

The Tardigrades tog ett helhetsgrepp för en strategisk förflyttning i arbetet med hållbar utveckling: kunskapshöjning, processtöd för strategiutveckling och framtagande av hållbarhetspolicy i linje med Agenda 2030. Dessutom förtydligade vi hur Mpya Finance konkret kan arbeta med partnerskap för att stärka arbetet med social hållbarhet och samhällsnytta. Vi paketerade och konceptualiserade bolagets hållbarhetsarbete för en trovärdig, transparent och tillgänglig hållbarhetskommunikation där JEDI-perspektivet var en röd tråd. 

Behovet var att ta fram en plan för och framtidssäkra Mpya Finance arbete med hållbar utveckling. Utmaningen var att hitta rätt redskap och en gemensam väg fram där hela organisationen jobbar mot gemensamt uppsatta mål med harmonierande aktiviteter och kommunikation utåt. The Tardigrades bidrog med sitt kunnande och expertis för att ge oss rätt förutsättningar framåt i arbetet med detta.
Anna Lannerhjelm
VD Mpya finance
Skip to content