BÖRJA GÖRA. BÖRJA NU.

Din verksamhet påverkar människor och miljö. För 35 år sedan myntades en tumregel – enkel i teorin, svår i praktiken. Det finns inte längre några bra bortförklaringar och svepskäl, som dribblar bort kommande generationer. Organisationer måste förstå att det är helhetsgreppet som gör verksamheten hållbar på riktigt och därmed lönsam, robust och attraktiv. Integreras hållbar utveckling i strategin stärks affären och relationen med anställda, värdekedjan och samhället. Hur jobbar din organisation?

När Brundtlandkommissionen för 35 år sedan lanserade begreppet hållbar utveckling, handlade det om tre likvärdiga dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet – alla lika viktiga för att bidra till en “utveckling som tillgodoser nutidens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov.” De ekologiska och ekonomiska dimensionerna har länge dominerat hållbarhetsdebatten och omställningen, men faktum är att den sociala dimensionen är förutsättningen för organisationers fortsatta överlevnad.

Agenda 2030 skrevs på av FNs alla medlemsländer år 2015 och är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Mer än hälften agendans 17 hållbarhetsmål är sociala mål. För inget av målen i agendan kan uppnås om människor inte har det bra, inte mår bra, inte känner sig delaktiga i samhället eller upplever otrygghet där de bor.

"
The impacts on people and on the environment are interdependent. If we don’t have an environment we don’t have a society or any people in it.
Adrian Henriques
Professor of Accountability and CSR at Middlesex University Business School

Vad har det här att göra med din organisation?

Det är avgörande för organisationer att investera likvärdigt i hållbarhetsdimensionerna, som en utgångspunkt för strategi- och affärsutveckling. Vi ser ofta att social hållbarhet är the missing link i många organisationers hållbarhetsarbete. Utan den dimensionen får din organisation oerhört svårt att hänga med i konkurrensen – för social hållbarhet är affär, bygger relevans och stärker din plats på kartan. De vi arbetar med, är organisationer som fattat grejen och jobbar strategiskt med samtliga dimensioner inom hållbar utveckling för att:

  • Bli – och fortsatt vara – en attraktiv arbetsgivare som upplevs schysst, meningsfull och samhällsnyttig.
  • Bygga en stark och långsiktig affär. 
  • Vara en robust och framtidssäkrad organisation, som tål att granskas.

Börja göra, börja nu

Det finns en enorm affärspotential för din organisation att integrera samtliga dimensioner av hållbar utveckling i verksamheten. Det finns kunskap, verktyg, metoder och andra att inspireras av. Börja göra, börja nu. Den perfekta planen finns inte, det är bara handling som räknas. Ingen vet och kan allt, men allt vet och kan något. Och kom ihåg, din berättelse är värd att delas – om den är hållbar nog. Det är den starka berättelsen som skapar engagemang och bygger stolthet, och stärker affären. Vi kan inte vänta 35 år till.

Så här jobbar vi på The Tardigrades

The Tardigrades tar fram en tydlig strategi som kopplar ihop organisation och affär med hållbarhet och samhällsnytta. Vi lotsar organisationen att gå från ord till handling.

The Tardigrades paketerar, konceptualiserar och bygger den hållbara storyn som skapar engagemang och stärker organisationen. Din berättelse är värd att delas. Om den är hållbar nog.

The Tardigrades gör din organisation schysst, attraktiv och samhällsnyttig. Vi är experter på social hållbarhet. Soft skills are hard skills.

Vill du veta mer?

Skip to content