länsförsäkringar skåne

Plan för ett affärsmässigt samhällsengagemang

För Länsförsäkringar Skåne, som ett kundägt och lokalt försäkringsbolag, är det viktigt att vara en engagerad samhällsaktör i sitt verksamhetsområde. Att vara lokala och bidra till att öka tryggheten är en del av företagets kärna. Därför tar Länsförsäkringar Skåne nu fram en plan för samhällsengagemang som beskriver hur man på lång sikt vill bidra till ökad trygghet, förbättrade skolresultat och ökad sysselsättning för barn och unga  verksamhetsområdet.

The Tardigrades bidrog med sin expertis inom social hållbarhet, samhällsengagemang och samhällsnytta i utvecklingsarbetet av Länsförsäkringar Skånes plan för samhällsengagemang. Med strategisk input och ett externt perspektiv, tydliggjordes länken mellan Länsförsäkringars Skånes samhällsengagemang, affär och den samhällsnytta som kan skapas med långsiktiga partnerskap

Social hållbarhet är ett stort och komplext område. Det var värdefullt att få hämta in expertkunskap från The Tardigrades som är oerhört pålästa på området och bidrar och utmanar med ett externt perspektiv på interna föreställningar. Dessutom har de en lokalkännedom i frågorna som är mycket värdefull för ett lokalt försäkringsbolag. Det var också en snabb och pålitlig leverans av hög kvalitet.
Maja widestam
Hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Skåne
Skip to content