Våra tjänster och expertisområden

The Tardigrades identifierar och utvecklar potential inom hållbar utveckling och ökar takten mot en affärsmässig och hållbar omställning.

Våra tjänster

strategi- och affärsutveckling

Are you relevant tomorrow?

hållbarhets-kommunikation

Being part of something larger matters to people. What's your story?

event & produktion

Do you know how to maximise the potential and the participant experience?

Kompetensutveckling

You don't know what you don't know.

process- och förändringsledning

How do you get to where you want to be?

Våra expertisområden

social hållbarhet

partnerskap

cirkulär ekonomi

agenda 2030

effektmätning

den samhällsnyttiga affären