Relevant eller nonchalant?

Integrera de globala hållbarhetsmålen i organisation och affär

För att vara innovativ och bygga hållbara affärer över tid. För att vinna konkurrensfördelar och attrahera investerare. För att vinna upphandlingar och utlysningar. Som organisation är man inte relevant om man inte tar ansvar: för medarbetare, kunder och samhälle.

En strategisk workshop där Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling där din organisation står i fokus.

Målet är att identifiera möjligheter för din organisation att integrera hållbarhetsmålen i strategin, för att maximera affärs- och samhällsnytta. Deltagarna i workshopen är t ex en ledningsgrupp, ett gäng affärsutvecklare eller liknande, max 20 pers. 

INNEHÅLL

  • Kunskap: genomgång av de globala hållbarhetsmålen och er organisations intressent-värdekedja, och kopplingen dem emellan.
  • Analys: hur påverkas er organisation och era intressenter av de globala hållbarhetsmålen och de stora samhälls- och hållbarhetsutmaningarna? Vilka är konsekvenserna och möjligheterna för er affär/ert uppdrag?
  • Handlingsplan: vilka hållbarhetsmål ska prioriteras och integreras i strategin för att maximera affärs- och samhällsnytta, och skapa fler delade värden. 
Skip to content