Fluff och ord utan syfte försvagar organisationen. Det är tydlighet som ger engagemang och stärker affären/uppdraget. “If you can't explain it simply, you don't understand it well enough." (Albert Einstein)

Skip to content