STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING

Are you relevant tomorrow?

Strategin för en hållbar organisation och affär är avgörande. Likaså länken mellan organisation, affär och samhällsnytta. Relevant idag, relevant imorgon. 

The Tardigrades sätter rätt utgångspunkt, tydlig riktning och klockrena mål.

THE TARDIGRADES BIDRAR MED

Vi vet att många organisationer behöver utveckla och uppdatera sin strategi och sina mål för att tydliggöra sin hållbara samhällsnytta.  

En förståelse för det föränderliga samhället och en intern samsyn kring vad som påverkar organisationen är förutsättningar för att sticka ut i konkurrensen och överleva morgondagens utmaningar.

Med utgångspunkt i organisationens vision, strategi och mål leder vi den strategiska dialogen för att identifiera utvecklingspotential för en hållbar, samhällsnyttig och lönsam affär.