VI NAVIGERAR GENOM HUR:ET – EXEMPEL PÅ VERKTYG

Vi lever i ett föränderligt samhälle där nya perspektiv och roller krävs för att stärka organisationens hållbarhetsarbete. Metoderna och tillvägagångssätten är många och komplexa. Det är inte enkelt. Vi lotsar med van och snäll hand, i roller som kompletterar och bygger en framtidssäker organisation.

Exempel på verktyg:

  • Partnerskap
  • Cirkulära affärsmodeller
  • Labb och idégenerering
  • Mentorskap
  • Effektmätning
  • Processledning
  • Samverkanscoach