FÖRFLYTTNING

How do you get to where you want to be?

En förflyttning ska vara relevant och ha hållbarhetsperspektivet i fokus. En genomtänkt resa mot målet skapar engagemang och ägarskap. Det stärker organisationen.

The Tardigrades identifierar stegen som ska tas och med vem. Vi har nätverk och ingångar i alla sektorer och flertalet sektorer. Vi tar fram kartan och navigerar längs vägen. En trygg lots i alla lägen.

Så här går det till

Vi vet att det är lättare sagt än gjort att gå från ord till handling. För att utmana sina rutiner och sin affärsidé behöver nya perspektiv involveras. 

Vi hittar de nätverk och aktörer som ger nödvändiga perspektiv, utmanar och utvecklar organisationens samhällsnyttiga affär/uppdrag. 

Vi planerar och genomför rent praktiskt förflyttningen som är logisk, pedagogisk och lönsam.

Exempel på stöd

Processledning/stöd

Förändringsledning

Organisations- och affärsutveckling